0528 260203 Schutstraat 12 7901 EC Hoogeveen

Privacybeleid

Iedere dag zetten we ons in om bezoekers te informeren en te enthousiasmeren . Dat doen we niet alleen met onze producten, maar ook met onze dienstverlening.En om die dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op jouw wensen en behoeften, gebruiken wij jouw persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Dit geldt ook voor de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Met deze verklaring informeren we je over de belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op jouw privacy in onze dienstverlening. Als je hier meer vragen over hebt, dan kun je altijd bij terecht bij onze klantenservice.

In deze privacyverklaring gebruiken we een aantal belangrijke woorden. Om de verklaring beter te kunnen begrijpen leggen we deze kort uit:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht je vragen of een klacht hebben over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je ons altijd bereiken zoals aangegeven op onze contact pagina. Je ontvangt binnen een maand een schriftelijke reactie.

Ben je niet tevreden met het antwoord, dan kun je:

 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.
 • Hoe je deze klacht moet indienen is te lezen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;
 • een procedure starten bij de rechtbank.

Van wie verwerkt Puur Lutz persoonsgegevens?

Puur Lutz verwerkt persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers, leveranciers en externe relaties.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Puur Lutz. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dit zijn onze contactgegevens:
Handelsnaam:
Puur Lutz
Vestigingsadres:
Schutstraat 12 – Hoogeveen
Telefoon:
0528 – 260 203
Webshop:
www.Puur Lutz.nl
Emailadres:
info@Puur Lutz.nl
KvK-nummer:
55408192
BTW nummer:
NL851694974B01

Waarom verwerkt Puur Lutz persoonsgegevens?

Om onze contractuele afspraken met jou na te komen
Wij hebben gegevens van jou nodig vanwege contractuele afspraken die we met je maken als je gebruik maakt van onze diensten. Dat is het geval bij:

 • bestellen van producten;
 • bezorgen of afhalen van producten;
 • retourneren van producten;
 • invulling geven aan garantie afspraken;
 • contact met onze klantenservice.

Om onze persoonlijke en betrouwbare dienstverlening te bieden
Wij vinden het belangrijk dat we jou persoonlijke service verlenen. Dat is in jouw en ons belang. Daarbij gebruiken we jouw gegevens voor:

 • gebruikersreviews, klanttevredenheidsonderzoeken;
 • het verbeteren van het gebruiksgemak van de website;
 • contact met onze klantenservice;
 • persoonlijk advies en aanbiedingen;
 • social media;
 • fraudepreventie;

Om te voldoen aan wet- en regelgeving
We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt voor:

 • administratiegegevens (factuur-, betaal- en bestelgegevens) voor de Belastingdienst;
 • een vermoeden van fraude;
 • een gerechtelijk bevel of vonnis.

Om dat je ons toestemming hebt gegeven om je van dienst te zijn
En soms heb je ons toestemming gegeven (en kun je deze ook weer intrekken) om je gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:

 • abonneren op de nieuwsbrief;
 • abonneren op notificatie campagnes (SMS dienst);

Welke persoonsgegevens verwerkt Puur Lutz van mij?

Puur Lutz biedt een aantal diensten (zie hieronder) waarvoor hoofdzakelijk basale persoonsgegevens worden verwerkt, zoals Naam, Adres (Straat, huisnummer, postcode, woonplaats), e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de betreffende dienst op een goede manier te kunnen aanbieden.
Afhankelijk van het soort dienst, vragen we je om persoonlijke voorkeuren aan te geven die ons helpen de dienst persoonlijker te maken. Deze voorkeuren zijn meestal optioneel, maar soms ook noodzakelijk omdat ze juist de reden zijn geweest waarom je je van die dienst gebruikmaakt.

 • Verzoek om informatie
 • Algemene nieuwsbrief
 • Notificatie campagnes
 • Puur Lutz Account

Verzoek om informatie
Als je alleen informatie hebt gevraagd via Contactformulier, dan verwerken we de volgende gegevens:

 • Noodzakelijk : Naam en e-mailadres

Na indienen van het verzoek, krijg je een bevestigings e-mail ter verificatie dat jij ook echt degene bent die de vraag heeft ingediend.
De noodzakelijke gegevens gebruiken we om jou via emailbericht antwoord te geven.
Wij verzenden zo snel mogelijk een antwoord en verwijderen binnen 21 dagen jouw gegevens.

Notificatie campagnes
Als je je alleen voor onze notificatiecampagnes inschrijft, dan verwerken we de volgende gegevens:

 • Noodzakelijk : Voornaam, Achternaam, e-mailadres en / of Telefoonnummer

Na eerste aanmelding krijg je een bevestiging e-mail ter verificatie dat jij ook echt degene bent die zich heeft aangemeld.

De noodzakelijke gegevens gebruiken we

 • om jou op een persoonlijke manier aan te spreken en de notificatie aan te bieden op de voor jou gewenste manier(en).
 • om je op een goede manier van dienst te kunnen zijn als je met onze klantenservice contact hebt.

Je kunt je altijd afmelden voor de notificatiedienst:

 • per mail : via de link onderaan de notificatie-
 • telefonisch : door het sturen van een afmelding SMS.

Als je je hebt afgemeld voor de notificatiecampagne, dan worden je gegevens verwijderd binnen 30 dagen.

Algemene nieuwsbrief
Als je je alleen voor onze algemene nieuwsbrief inschrijft, dan verwerken we de volgende gegevens:

 • Noodzakelijk : Voornaam, Achternaam en e-mailadres
 • Optioneel : Voorkeurswinkel, interesses (merken, soort bril)

Na eerste aanmelding krijg je een bevestigings e-mail ter verificatie dat jij ook echt degene bent die zich heeft aangemeld.

De noodzakelijke gegevens gebruiken we om jou op een persoonlijke manier aan te spreken.

De optionele gegevens gebruiken we om de nieuwsbrief voor jou op maat te maken met passende aanbiedingen.

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link die onderaan de nieuwsbrief is bijgevoegd.

Wanneer je afgemeld bent voor nieuwsbrieven dan verwijderen we binnen 30 dagen jouw gegevens.

Notificatie campagnes
Als je je alleen voor onze notificatiecampagnes inschrijft, dan verwerken we de volgende gegevens:

 • Noodzakelijk : Voornaam, Achternaam, e-mailadres en / of Telefoonnummer

Na eerste aanmelding krijg je een bevestiging e-mail ter verificatie dat jij ook echt degene bent die zich heeft aangemeld.
De noodzakelijke gegevens gebruiken we

 • om jou op een persoonlijke manier aan te spreken en de notificatie aan te bieden op de voor jou gewenste manier(en).
 • om je op een goede manier van dienst te kunnen zijn als je met onze klantenservice contact hebt.

Je kunt je altijd afmelden voor de notificatiedienst:

 • per mail : via de link onderaan de notificatie-
 • telefonisch : door het sturen van een afmelding SMS.

Als je je hebt afgemeld voor de notificatiecampagne, dan worden je gegevens verwijderd binnen 30 dagen.

Puur Lutz Account
Als je een Puur Lutz Account aanmaakt, dan verwerken we de volgende gegevens:

 • Noodzakelijk : Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats), wachtwoord, naam optiek
 • Optioneel : bestelhistorie met afwikkeling, interesses (merken, soort bril), Nieuwsbriefvoorkeuren

Na eerste aanmelding krijg je een bevestiging e-mail ter verificatie dat jij ook echt degene bent die zich heeft aangemeld.
De noodzakelijke gegevens gebruiken we

 • om je een veilige online winkelomgeving aan te bieden die afgeschermd is voor anderen (door jouw login gegevens)
 • om bestellingen te kunnen afhandelen en onze contractuele verplichtingen na te komen
 • om je op een goede manier van dienst te kunnen zijn als je met onze klantenservice contact hebt.

Je kunt je persoonlijke voorkeuren helemaal zelf beheren en eventueel je account ook verwijderen (tenzij er nog lopende zaken zijn die eerst afgehandeld moeten worden), zie ook “Welke rechten kan ik uitoefenen op mijn persoonsgegevens bij Puur Lutz?”

Als je je account hebt verwijderd, dan worden je gegevens verwijderd binnen 30 dagen. 36 maanden na je laatste transactie wordt je account automatisch verwijderd.

Verwerkt Puur Lutz ook bijzondere persoonsgegevens?

Puur Lutz verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Puur Lutz met mijn persoonsgegevens om?

Puur Lutz respecteert en beschermt je persoonsgegevens. We hanteren hierbij de volgende principes:

 1. We gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om;
 2. We gebruiken je gegevens alleen voor de levering van producten en diensten aan jou persoonlijk;
 3. We verwerken niet meer gegevens dan nodig;
 4. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van je gegevens;
 5. We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.

Om hier invulling aan te geven werken hebben we het volgende geregeld:

 • Toegang tot persoonsgegevens alleen op basis van noodzakelijkheid;
 • Inschakeling van zorgvuldig geselecteerde derden;
 • Specifieke bewaartermijnen;
 • Opslag van gegevens zoveel mogelijk in de EU.

Toegang alleen op basis van noodzakelijkheid
Binnen Puur Lutz kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het werk dat ze uitvoeren. Anderen kunnen jouw persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers die Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht.

Inschakeling van zorgvuldig geselecteerde derden
We delen Persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan jou te leveren. Denk aan bezorgpartners, reparateurs, betaalpartners en IT-dienstverleners. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacyvoorwaarden en geheimhouding garanderen. Jouw Persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Jouw Persoonsgegevens worden niet verkocht.

Specifieke bewaartermijnen
Wanneer jouw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigen wij deze. Of we gebruiken jouw gegevens anoniem. Dan weten we niet meer dat de gegevens van jou zijn. Dit doen we bijvoorbeeld voor interne analyses en rapportages. Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard, is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit zijn de verwijdertermijnen:

 • Inactieve Puur Lutz-accounts verwijderen we na 36 maanden.
 • Factuur-, betaal- en bestelgegevens in onze administratie verwijderen we na 7 jaar. Dit is verplicht door de Belastingdienst.
 • Klantgegevens verwijderen we 36 maanden na het verstrijken van de economische levensduur van het laatst gekochte product.

Opslag van gegevens zoveel mogelijk in de EU
Jouw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk opgeslagen binnen de Europese Unie, maar in ieder geval in een land dat een soortgelijk wettelijk beveiligingsniveau kan garanderen, zoals bijvoorbeeld het Privacy Shield dat afgesproken is met de Verenigde Staten van Amerika.

Welke regels gelden voor Puur Lutz bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Puur Lutz onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De Nederlandse Uitvoeringswet AVG
 • Telecommunicatiewet

Welke rechten kan ik uitoefenen op mijn persoonsgegevens bij Puur Lutz?

Via je eigen Puur Lutz-account in onze webwinkel heb je de mogelijkheid om een groot deel van de over jou verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit kun je op een moment doen waarop het jou het beste uitkomt.
Heb je geen Puur Lutz-account en/of wil je inzicht in alle persoonsgegevens die Puur Lutz van je verwerkt, dan kun je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen zoals aangegeven op onze contact pagina.
Vergeet niet om uw gegevens te sturen op basis waarvan we uw identiteit kunnen vaststellen. Bijvoorbeeld de combinatie van NAW, klantnummer en e-mailadres.
Wanneer we jouw gegevens verwerken op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een bestelling, dan kun je een kopie van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat ontvangen. Dit heeft alleen betrekking op de gegevens die je ons hebt gegeven.
Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Jouw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van je toestemming door ons geblokkeerd.
Puur Lutz is verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kun je een verzoek tot verwijdering indienen. Indien je jouw gegevens wilt verwijderen, kun je een e-mail sturen. We zullen jouw gegevens dan verwijderen, behalve als:

 • je een lopende zaak hebt bij de klantenservice; • je een openstaande bestelling hebt die nog niet of gedeeltelijk is verzonden;
 • je een nog niet afgewikkelde schuld hebt bij Puur Lutz, ongeacht de betalingswijze;
 • je ervan wordt verdacht in de afgelopen vier jaren onze diensten te hebben misbruikt;
 • de wettelijke bewaartermijn nog niet verstreken is.

Als je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief, is afmelding altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de betreffende nieuwsbrief. Dit kan op ieder moment.

Kan Puur Lutz dit document wijzigen?

Ja, deze privacyverklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de privacyverklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op de website. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 juli 2019.